Huisregels voor alle bezoekers van het Schuttersfeest:

 • Op het terrein en in de feesttent is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 • Boetes, volgend op het overtreden van de wettelijke regels worden op de overtreder verhaald.
 • Het betreden van het terrein en/of feesttent en deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade, letsel, ontstaan aan en/of goederen van de bezoeker. Diefstal, vermissing van goederen en beschadiging aan het gehoor vallen hieronder.
 • Alle aanwijzingen van de medewerkers van beveiligingsbedrijf, die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen bij controles op drank, wapens en drugs (fouilleren cq. visitatie).
 • Bij overtreding van de wet wapens en munitie en de Opiumwet, volgt in beslagname en wordt de politie ingelicht, evenals bij vervalste legitimatiebewijzen.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren.
 • Jassen bij voorkeur afgeven in onze garderobe.
 • Bij overtreding van onze huisregels kan u de toegang tot het terrein en de feesttent worden ontzegd.
 • Legitimatie verplicht.
 • Schutterij EMM Groessen volgt de privacy policy, welke is vastgelegd binnen onze vereniging en na te lezen is op onze website.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist het bestuur.

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen, ook softdrugs.
 • De volgende zaken mee te nemen naar het terrein en/of feesttent: drank, drugs, glaswerk; blik; plastic flessen, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. Deze wordeningenomen en ter vernietiging afgegeven aan de politie.-Diefstal en vernieling te plegen.
 • Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten.
 • U schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten.
 • Te roken in de feesttent, met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimte.
 • (plastic)glazen mee te nemen naar buiten; naar de toiletten; naar de rookruimte.
 • Op stoelen en/of banken en/of tafels te gaan staan.-Als ‘groep’ de feesttent te betreden, zich op te houden en te verlaten.
 • Als jongere onder de 18 jaar alcohol te kopen en/of te gebruiken.

De toegang wordt geweigerd als u:

 • Geen correcte schoenen of kleding draagt.
 • Dronken bent.
 • Niet meewerkt aan controles en/of de regels niet naleeft, zoals boven genoemd.

Bij het verlaten van de feesttent en het terrein vragen wij u de buurt rustig en zonder lawaai te verlaten! Het bestuur.

 

NIX 18

Sponsors

Contact gegevens

Schutterij E.M.M. Groessen
Schuttersplein 1
6923 AE Groessen

Telefoon: 0316 - 334045
Email: secretaris@emmgroessen.nl 
ledenadministratie@emmgroessen.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.