Over Schutterij EMM Groessen

Een stukje geschiedenis

. In 1895 besluiten enkele inwoners van Groessen om de jaarlijkse kermis in ‘ andere banen’ te gaan leiden. ,,Bijvoorbeeld door invoering van sommige volksvermakelijkheden’’, zo is in het archief terug te vinden. Eerste voorzitter is de heer F. Klappers. In de ‘ gewijzigde notulen’ die in 1926 worden vastgelegd, is opgenomen dat alleen mannen lid kunnen worden van de schutterij. Tradities worden in ere gehouden. In de periode 1914-1918 ondervind EMM de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. In 1914 kunnen daarom geen activiteiten worden ontplooid. In 1916 wordt de draad weer opgepakt. De vereniging groeit sindsdien sterk. Bij het veertigjarig bestaan ontvangt EMM een opvallende felicitatie. Er komt een telegram binnen van de ‘ adjudant van dienst van Hare Majesteit de Koningin’ . Dit zelfde jubileum vormde een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van EMM. Het vendelen en marcheren krijgen een belangrijke rol. Vanaf dat moment komen er regelmatig uitnodigingen voor de vendeliers om elders hun kunnen te tonen. Door de jaren heen worden er verschillende hobbels op de weg van de schutterij genomen. De problemen rond de invoering van de drankwet in 1932 legden de activiteiten zelfs een jaar stil. Tijdens de tweedewereldoorlog liggen de kermisvieringen stil. Nadat de contributie in 1941 nog op tien cent word bepaald verbieden de Duitsers vanaf 1942 vergaderingen en bijeenkomsten. EMM voldoet niet aan de eis van de bezetters om alle bezittingen op te geven. Hierdoor blijft een groot deel van de eigendommen behouden. Alleen de prachtige koningsketting die in kelder van de parochiekerk werd bewaard, ging verloren aan de plunderende vijand. Op de eerste vergadering na de bevrijding blijkt EMM nog over enige reserves te beschikken. Reden genoeg om een groots bevrijdingsfeest te organiseren. EMM verwerft zich een vaste stek in het Groessense leven. Tijdens het zeventigjarig bestaan wordt de vereniging uitgebreid met een drumfanfare, die tot op de dag van vandaag een belangrijke rol speelt bij de concoursen en rondtochten. De verschillende jubilea worden traditioneel gevierd met schuttersconcoursen. Wat wel het meest opvalt is dat Groessen zich al die jaren nauw betrokken heeft gevoeld bij de schutterij. Heden ten dage leeft jong en oud nog jaarlijks naar het schuttersfeest en de kermis toe.

Schutterij Eendracht Maakt Macht

is niet meer weg te denken uit

Groessen en bloeit als nooit

tevoren

1895 De eerste voorzitter van

Schutterij E.M.M. Frans

Klappers

De huidige voorzitter van

Schutterij E.M.M. John de Lorijn