Geachte schuttersvrienden en -vriendinnen, ereleden, leden, dames en heren, jongens en meisjes, Langs deze weg wil ik u allen van harte feliciteren met het mooie 125-jarige jubileum van onze Schutterij. Liever had ik deze woorden vanavond persoonlijk aan u gericht als startschot van ons jubileumweekend. Gezien de wereldwijde pandemie die eenieders gezondheid bedreigt was er geen andere keuze dan het weekend af te gelasten. Gezondheid staat immers voorop. Je zou zeggen dat het jammer is van de grote inspanning die vele vrijwilligers al in de voorbereiding van dit weekend hebben gestopt, maar van uitstel komt geen afstel. Zie het als een kleine pauze, omdat we voornemend zijn over twee jaar de draad weer op te pakken en er dan een nog groter feest van te maken. Dan komen alle voorbereiding van nu toch weer van pas. Ik hoop dan samen met u het glas in de hand te kunnen nemen en bij het uitbrengen van een toast de wens uit te spreken dat de naam van onze Schutterij Eendracht Maakt Macht nog lang hoog in ons vaandel mag staan. Voor nu kan ik alleen maar zeggen: blijf gezond, let op elkaar en drink er dit weekend maar één op! Proost! Met vriendelijke groet, John de Lorijn Voorzitter

Jubileum Boodschap

Jubileum editie van “De Eendracht”

Voor de foto’s: zie het Foto Album In verband met het Corona virus was het niet mogelijk om het Kermis weekend van 19 - 20 september op de gebruikelijke manier te vieren. Om ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Schutterij EMM Groessen toch ons gezicht te laten zien en van ons te laten horen is gezocht naar activiteiten die nog wel uitgevoerd konden worden. - Vrijdagmiddag is met een afgeslankte delegatie een bezoek gebracht aan de school IKC Joannes. Er is een vendelhulde gebracht en de kinderen zijn getrakteerd op een ijsje. - Vrijdagavond is er een attentie gebracht naar de bogenbouwers die anders altijd zorgen voor de prachtige bogen in ons dorp. - Zaterdagmiddag was er een gezellig samenzijn voor de functiebekleders en commissieleden in zaal Gieling. Jubilarissen werden gehuldigd en de Federatie verraste onze commandant met een mooie onderscheiding. Ook werden de nieuwe geweren gepresenteerd. De jubilarissen zijn: 12,5 jaar bieleman: Willy van den Crommenacker 12,5 jaar muzikant: Danny Hunting 25 jaar schutter: Peter Berendsen 25 jaar schutter: Alex Meijer 50 jaar muzikant: Theo Stokman Cor Bolder is onderscheiden met de Federatieve Medaille van Verdiensten, met oorkonde, voor het feit dat hij 25 jaar aaneengesloten de functie van commandant van onze schutterij vervult. Met daarnaast de eervolle vermeldingen: dat hij zich ook als jurylid inzet voor de Federatie en als vendelinstructeur actief is - niet alleen voor onze vendeliers in opleiding, maar ook voor de vendeliers van Gilde St. Remigius Duiven. EMM heeft van de Gelderse Schuttersfederatie Sint Hubertus het Zilveren Schild ontvangen, ter ere van het 125- jarige jubileum van de schutterij.
- Op zondag hebben we het weekend afgesloten met een rondgang door de kern van Groessen
Voor de foto’s zie het Foto Album.

Aangepast Kermisweekend

Groessen maakt zich op voor Kermiscarrousel
Geen normale kermis. Geen schuttersfeest. De pandemie maakt grote meerdaagse feesten nog steeds onmogelijk. Maar op zondag 19 september zal het niet stil zijn in Groessen. Schutterij EMM en de stichting Das Groessen hebben samen de Kermiscarrousel bedacht. Waar het hele dorp aan mee kan doen. “Voor het tweede achtereenvolgende jaar gaat het schuttersfeest helaas niet door”, vertelt voorzitter John de Lorijn van Schutterij EMM Groessen. “Er komen wel attracties op het Schuttersplein te staan, maar het tentfeest met alle bijbehorende tradities hebben we helaas moeten afgelasten. Toch wilden we iets doen. Daarom hebben we de stichting Das Groessen gevraagd mee te denken. Met als resultaat de Kermiscarrousel.” Hoe werkt het precies? Groepen moeten zich opgeven om deel te nemen en bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 personen. Deze groepen krijgen een route uitgereikt waarmee ze van locatie naar locatie fietsen. Op de plek aangekomen kunnen ze vendelzwaaien, mogen ze de handen uit de mouwen steken om een ereboog te versieren, kan er geschoten worden, wordt er per groep in vol ornaat een defilé uitgevoerd voor de heersende koning Johnny en zijn koningin Renate, strijden de groepen bij het vogelknuppelen om de eer, is er een speciale Das Groessen 'Kermiskwis' op het terras en beoordelen de deelnemers de bielemannen van EMM en gaan ze daarbij zelf ook aan de slag. Alle Groessense terrassen (Jongerensoos Rinoceros, Zaal Gieling Groessen, Dorpshuis Groessen, Wellinghoeve en Schuttershuis) nemen deel en zijn binnen de richtlijnen geopend voor de deelnemers aan de Kermiscarrousel. Voorzitter Sjoerd Geurts van de stichting Das Groessen denkt dat de Kermiscarrousel een feestelijke geheel wordt. “Het jaarlijkse schuttersfeest is niet te vervangen, maar op deze wijze brengen we de kermis toch een beetje tot leven op een verantwoorde wijze. Want de sleutel die het mogelijk maakt is dat de deelnemende groepen zich verspreiden over het dorp.” Aan het eind van de dag wordt de winnende groep bekend gemaakt. De kermiscarrousel begint om 11 uur en eindigt om 16 uur. Teams dienen zich vooraf op te geven omdat er een beperkt aantal groepen kan deelnemen. Opgave kan nu al via ledenadministratie@emmgroessen.nl. Daarbij geef je een teamnaam op, de aanvoerder van het team en een telefoonnummer. De kosten bedragen 5 euro per persoon, vooraf te voldoen via bankrekeningnummer: NL06RABO0315474599 t.n.v Schutterij EMM Groessen. Onder vermelding van de naam van jouw groep. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis meedoen. Iedere deelnemer krijgt daarvoor onder meer een lunchpakket en consumptie.
Schuttersconcours weekend 14 en 15 mei 2022
Schutterij Eendracht Maakt Macht is weer druk bezig om alle voorbereidingen te treffen voor een feestelijk en gezellig jubileumweekend op 14 en 15 mei. In 2020 zou het 125-jarig bestaan van Schutterij EMM feestelijk gevierd worden tijdens een Jubileum-concoursweekend. Helaas zorgde de coronapandemie ervoor dat dit niet door kon gaan. Dankzij de welwillende medewerking van Schuttersgilde Claudius Civilis uit Pannerden kan EMM nu in 2022 alsnog een feestelijk concoursweekend organiseren: de Federatieve Kringdag De Liemers. In eerste instantie zou Claudius Civilis deze Kringdag organiseren, maar geeft EMM graag de kans om haar jubileum alsnog door middel van een concours te vieren. Daardoor organiseert Schutterij EMM deze Kringdag in Groessen om daarmee alsnog een extra feestelijk tintje te geven aan het 125-jarig jubileum. Uiteraard is het uitgangspunt dat de coronamaatregelen de festiviteiten gedurende het weekend mogelijk maken. De verwachtingen zijn positief! Ook de Schutterijen uit de regio hebben er zin in: 14 schutterijen hebben zich aangemeld om samen op zondag 15 mei een ouderwets gezellig Schuttersconcours in Groessen te beleven. Hieraan voorafgaand organiseert EMM op zaterdagavond 14 mei een jubileumfeest. Noteert u deze datums alvast in uw agenda!
EMM Schutterslied
Ter gelegenheid van het uitgestelde jubileum (125+2)  is tijdens de jubileumkermisavond op 14 mei het EMM Schutterslied 'Dat is Groesse' gelanceerd. Een lied dat voortaan vaak zal klinken in het Groessense kerkdorp. Het lied is te beluisteren en te bekijken via deze link (pas actief na de lancering op zaterdag 14 mei 22:00 uur): EMM Schutterslied     https://vimeo.com/694943373 Muziek: Jos Wissink. Tekst: Jos Wissink, Sjoerd Geurts, Daan van Onna, Mike Stokman. Opnamen: Studio 60, John te Dorsthorst. Film Geurts Media, Sjoerd Geurts.
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Schutterij EMM Groessen is er een jubileum editie uitgebracht van de Nieuwsbrief “De Eendracht”. Deze Nieuwsbrief wordt huis aan huis bezorgd op alle Groessense adressen. Hij is ook hier online te lezen: Jubileum editie De Eendracht.
In de gedrukte versie is er helaas een drukfout ingeslopen in de tekst van de voorzitter. In de online versie wordt deze
tekst correct weergegeven.
In verband met de omvang van het document is het misschien wat minder goed  te lezen vanaf een mobiele telefoon.
In dat geval raden wij aan om het te lezen vanaf een PC of tablet.
In het kader van de nieuwe wetgeving op het gebied van Privacy hebben wij als Schutterij EMM Groessen vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Onze Privacy Policy kun je vinden op de pagina Privacy
Privacy Statement Schutterij EMM Groessen
volg ons op Facebook

  Tijdens de Groessense Kermis is op maandag 16

sept. 2019

Johnny Raasing tot nieuwe koning van EMM Groessen geinstalleerd. De

nieuwe koningin is Renate Godschalk.

De foto’s van de Kermis kun je vinden via het Foto-Album.