Het vendelen

Het vendelen is een traditioneel gebruik. De vendeliers voeren bij officiële optredens hun zwaaivendel mee. Onder begeleiding van de drumfanfare voeren zij met het vendel een kleurig en acrobatisch bewegingsspel uit. Dat wordt met name gedaan bij wijze van groet; als betuiging van eerbied aan de schutterskoning, de wereldlijke of geestelijke overheid. Bij het vendelen hebben de bewegingen van de vendeliers een bepaalde betekenis. Het geheel van de bewegingen wordt het ‘ vendelgebed’ genoemd. Elke ronde, ook wel slag genoemd, die de vendelier maakt, heeft een uit oude overleveringen doorvertelde betekenis. De vendeliers vendelen met gewijde vaandels Alle bewegingen hebben een betekenis. Er zijn er 24. We lichten er vier uit: Het rondzwaaien boven het hoofd betekent: houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat. Als de knop in de hals wordt gelegd en het gezicht schuin opwaarts is gericht: ik zie naar de hemel, oh heer; want ik wil U verheerlijken De vlag word achter de knieën doorgehaald: de vijand probeert me op de knieën te krijgen. De vlag word opgerold. De strijd is gestreden. Het werk is gedaan. De zege is ons.

Het hoofdvaandel

Voorop aan de schutterij wordt het hoofdvaandel gedragen door de hoofdvaandeldrager. Dit vaandel symboliseert het wapen van de schutterij. Door de jaren heen is dit vaandel twee maal vernieuwd. Het historische hoofdvaandel van schutterij EMM , gemaakt bij de oprichting in 1895, wordt niet meer meegedragen tijdens kermissen of concoursen of andere rondtochten. Het is nog wel te bewonderen in het prachtige schuttershuis van EMM aan het Schuttersplein. Het oorspronkelijke vaandel was jarenlang spoorloos. Tot kort voor de viering van het 100-jarig bestaan van de schutterij kwam Groessenaar Bernard Bosman met een verhaal dat een zekere meneer Driessen uit Nijmegen in het bezit bleek te zijn van het vaandel. Na onderling overleg kwam de schutterij toch weer in het bezit van het eigendom. Tot op heden is de vraag, hoe het hoofdvaandel ooit in Nijmegen is terecht gekomen, nog niet beantwoord… De eerste drager van het vaandel was Dorus Vedder.
Het hoofd-vaandel drager van nu: Mark Bouwman