125 - jarig Jubileum Schutterij EMM:

feest voor het hele dorp.

Het Concours is helaas Afgelast:

zie de Nieuws pagina 

. We schrijven 1895, het jaar dat een aantal Groessenaren de handen ineen slaat om de jaarlijkse kermis in andere banen te gaan leiden. De oplossing wordt gevonden in het oprichten van een schutterij. Hoe een en ander moet gaan verlopen, wordt vastgelegd in ‘statuten’. De schutterij is geboren. Schutterij EMM ontwikkelt zich tot een belangrijke vereniging in de Groessense gemeenschap. Een vereniging die zijn tradities in ere houdt, want die vormen de basis voor een grote saamhorigheid in ons dorp. Nu 125 jaar na dato is EMM nog steeds trots op de hechte band die we als vereniging hebben met de Groessense gemeenschap. Om deze mooie mijlpaal te onderstrepen vieren we het feest met het hele dorp! En wel een heel weekend!”

1895 De eerste voorzitter van

Schutterij E.M.M. Frans

Klappers

De huidige voorzitter van  

Schutterij E.M.M. John de Lorijn