125 (+2) - jarig Jubileum Schutterij EMM:

. We schrijven 1895, het jaar dat een aantal Groessenaren de handen ineen slaat om de jaarlijkse kermis in andere banen te gaan leiden. De oplossing wordt gevonden in het oprichten van een schutterij. Hoe een en ander moet gaan verlopen, wordt vastgelegd in ‘statuten’. De schutterij is geboren. Schutterij EMM ontwikkelt zich tot een belangrijke vereniging in de Groessense gemeenschap. Een vereniging die zijn tradities in ere houdt, want die vormen de basis voor een grote saamhorigheid in ons dorp. Nu 127 jaar na dato is EMM nog steeds trots op de hechte band die we als vereniging hebben met de Groessense gemeenschap.

1895 De eerste voorzitter van

Schutterij E.M.M. Frans

Klappers

De huidige voorzitter van

Schutterij E.M.M. John de Lorijn