Op het terrein en in de feesttent is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Boetes, volgend op het overtreden van de wettelijke regels worden op de overtreder verhaald. Het betreden van het terrein en/of feesttent en deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade, letsel, ontstaan aan en/of goederen van de bezoeker. Diefstal, vermissing van goederen en beschadiging aan het gehoor vallen hieronder. Alle aanwijzingen van de medewerkers van beveiligingsbedrijf Globe Security, die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen. U bent verplicht medewerking te verlenen bij controles op drank, wapens en drugs (fouilleren cq. visitatie). Bij overtreding van de wet wapens en munitie en de Opiumwet, volgt in beslagname en wordt de politie ingelicht, evenals bij vervalste legitimatiebewijzen. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren. Jassen bij voorkeur afgeven in onze garderobe. Bij overtreding van onze huisregels kan u de toegang tot het terrein en de feesttent worden ontzegd. Legitimatie verplicht. In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist het bestuur.
EMM Huisregels:
Drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen, ook softdrugs. De volgende zaken mee te nemen naar het terrein en/of feesttent: drank, drugs, glaswerk; blik; plastic flessen, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen. Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben, deze worden ingenomen en ter vernietiging afgegeven aan de politie. Diefstal en vernieling te plegen. Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten. U schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. Te roken in de feesttent, met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimte. (plastic)glazen mee te nemen naar buiten; naar de toiletten; naar de rookruimte. Op stoelen en/of banken en/of tafels te gaan staan.Als ‘groep’ de feesttent te betreden, zich op te houden en te verlaten. Als jongere onder de 18 jaar alcohol te kopen en/of te gebruiken. De toegang wordt geweigerd als u: Geen correcte schoenen of kleding draagt. Dronken bent. Niet meewerkt aan controles en/of de regels niet naleeft, zoals boven genoemd. Bij het verlaten van de feesttent en het terrein vragen wij u de buurt rustig en zonder lawaai te verlaten! Het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht wenst u allen een prettige kermis en een gezellig schuttersfeest. Hang de EMM vlag uit!! Tijdens de verschillende festiviteiten van EMM kleurde Groessen helemaal groen dankzij de groene EMM-vlag die mensen massaal ophingen pal naast de traditionele Nederlandse vlag. Ook met de kermis hopen wij dat de vlaggen uitgehangen worden.