- Op het terrein en in de feesttent is de Nederlandse wetgeving van toepassing. - Boetes, volgend op het overtreden van de wettelijke regels worden op de overtreder verhaald. - Het betreden van het terrein en/of feesttent en deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico. - De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade, letsel, ontstaan aan en/of goederen van de bezoeker. Diefstal, vermissing van goederen en beschadiging aan het gehoor vallen hieronder. - Alle aanwijzingen van de medewerkers van beveiligingsbedrijf, die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen. - U bent verplicht medewerking te verlenen bij controles op drank, wapens en drugs (fouilleren cq. visitatie). - Bij overtreding van de wet wapens en munitie en de Opiumwet, volgt in beslagname en wordt de politie ingelicht, evenals bij vervalste legitimatiebewijzen. - Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. - Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren. - Jassen bij voorkeur afgeven in onze garderobe. - Bij overtreding van onze huisregels kan u de toegang tot het terrein en de feesttent worden ontzegd. - Legitimatie verplicht. - Schutterij EMM Groessen volgt de privacy policy, welke is vastgelegd binnen onze vereniging en na te lezen is op onze website. - In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist het bestuur.
Huisregels voor alle bezoekers van het Schuttersfeest:
- Drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen, ook softdrugs. - De volgende zaken mee te nemen naar het terrein en/of feesttent: drank, drugs, glaswerk; blik; plastic flessen, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen. - Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. Deze worden ingenomen en ter vernietiging afgegeven aan de politie. - Diefstal en vernieling te plegen. - Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten. - U schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. - Te roken in de feesttent, met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimte. - (plastic)glazen mee te nemen naar buiten; naar de toiletten; naar de rookruimte. - Op stoelen en/of banken en/of tafels te gaan staan. - Als ‘groep’ de feesttent te betreden, zich op te houden en te verlaten. - Als jongere onder de 18 jaar alcohol te kopen en/of te gebruiken. De toegang wordt geweigerd als u: - Geen correcte schoenen of kleding draagt. - Dronken bent. - Niet meewerkt aan controles en/of de regels niet naleeft, zoals boven genoemd. Bij het verlaten van de feesttent en het terrein vragen wij u de buurt rustig en zonder lawaai te verlaten! Het bestuur.
Het is verboden om: